stille ut hos oss?

Søk utstillingsplass

 

Søknad om utstillingsplass i Harstad Kunstforening behandles av styret. Styret ønsker utstillinger med ulike kunstneriske uttrykk i løpet av året. Søknad sendes inn pr. epost eller post, se kontaktinformasjon.

Alle søkere får tilbakemelding om mottatt søknad i eget skriv. Styret behandler innkomne søknader to ganger i året, i august og i februar!

Leder kontakter kunstnere som får utstillingsplass, slik at kontrakt skrives og forslag til tidspunkt legges frem. I god tid før utstilling vil en detaljert plan utarbeides mellom kunstner og kunstforeningen. 

En søknad må inneholde

  1. Beskrivelse av utstillingsprosjektet, gjerne med bilder/illustrasjoner
  2. Kunstnerens curriculum vitae (CV)
  3. Utstillingens arealbehov og behov for teknisk utstyr