Har du kjøpt kunst eller skal hente ditt innleverte kunstverk?

Søndag 22. desember klokka 15:00 skal all kunst hentes.