SporDetalj

Utstillingsåpning fredag 30. januar kl. 19:00, fri entré

Åpningstider:
Torsdag – søndag 11 – 15
Entré kr. 50,-
Medlemmer og barn fri entré

Siste åpningsdag, søndag 08. februar

Velkommen.

 

 

IOMAKA – UTSTILLING I HARSTAD KUNSTFORENING 2015

Ingrunn O. Myrland jobber hovedsaklig med tekstile håndverksteknikker under fellesbetegnelsen skulpturell søm. Hun forsker på måter å  formidle stemninger og temaer på, og bruker virkemidler som ofte spiller på gjenkjennelighet og assosiasjon. Bildene, objektene og installasjonene hun lager består som oftest av mange håndsydde og maskinsydde enkeltdeler som settes sammen til et tredimensjonalt formspråk. Hun henter inspirasjon til strukturer og geometrisk oppbygging i naturen og dyreriket. Hun henter også inspirasjon fra heisekraner, seilbåter og andre menneskeskapte byggverk. Sist men ikke minst lar hun seg inspirere av tekstilene vi omgir oss med i hverdagen vår, som til stadighet fornyer og forandrer oss og omgivelsene våre, ettersom behov og trender kommer og går, og som derfor er en utømmelig kilde til temaer og nye formuttrykk.

Store og små formater presenteres gjerne sammen for å belyse og utdype tematikk og visuelle fellesnevnere. Til utstillingen i Harstad Kunstforening vil hun også ha med seg arbeider som kommenterer hennes nordnorske bakgrunn; Et glemt eller forkastet materiale, plassert i en kunstnerisk kontekst for å synliggjøre hverdagsfenomener, noen gamle og noen nye historier.

www.nurgni.no

 

Ann Kristin Aas arbeider med objekter og installasjon; serie og iscenesettelse er viktige stikkord. Hennes arbeider er ofte basert på naturmaterialer og gjenstander som hun finner, og i det visuelle uttrykket forsøker hun å belyse ulike problemstillinger i møtet mellom natur og kultur.  Gjenstandene Aas samler inn bærer preg av levd liv; det kan være etterlatenskaper fra både nære og ukjente familier, ting som har blitt «forbigått» og som for noen blir ansett som verdiløse. Tingene er ikke kortvarige produkter for vårt begjær, men en forlenget del av menneskekroppen, et fysisk resultat av en menneskelig tanke.

Orkideer, løvblader, trær, røtter etc. er materialer som hun anvender. Disse naturmaterialene kan være symboler på livskraft og skjønnhet, men hun anvender materialene når de er visne og døde for å synliggjøre det forgjengelige; hvor små og sårbare vi er i den store sammenhengen. Gjenstandene og naturmaterialene hun velger ut er bærere av historier og fortellinger om fortid, men Aas er opptatt av å aktualisere til nåtid.

Ett av prosjektene som Aas skal vise i Harstad Kunstforening er Memorial Portraits II. Dette er en studie av visne blader som består av en serie med håndsagde treobjekter organisert og presentert i tittebokser.  Når løvbladene er nyutsprugne om våren ser alle ganske like ut, og det er først når de visner og dør at hver og en viser frem sin egenart.. Aas forsøker å fortelle noe om dette ved å lage reproduksjoner i tre hvor det er skyggen av de visne bladene som gir liv til ny form.. en «siste» mulighet for å portrettere og bevare et minne før neste stadiet i forråtnelseprosessen tar overhånd.

www.annkristinaas.no