LisbethSkranesKunstverk-1

Harstad kunstforening tar imot den 68. Nordnorske utstilling.

Åpning fredag 7. mars kl. 19:00

Ellers åpent torsdag – søndag 11 – 15, siste åpningsdag 23. mars.

Inngang: 40,-

Medlemmer og barn fri entré

 

Om utstillinga

Bodø Kunstforening har gleden av å ønske deg velkommen for 68. gang til Den Nordnorske

Kunstutstilling. Det viser seg å bli en engasjert utstilling. Kunstnerne viser sitt engasjement

for landsdelen, for naturen, for mennesket, for det glemte, det forgangne, gjennom nye og

gamle teknikker. Arbeidene støtter og understreker hverandre, i forskjellige kulturelle drakter.

Både det personlige og mer samfunnsaktuelle blir debattert.

 

Juryen til Nordnorsken har vært samlet i to omganger, 21.- 23. november og 2. – 4. desember

2013. Det har som tidligere vært fri innsendelse og juryen har vurdert hvert enkelt verk

individuelt. ”Nordnorsken” er ikke en tematisk utstilling, men basert på fri innsendelse.

Juryeringen skjer på grunnlag av tilsendt dokumentasjon og utvelgelsen av kunstverkene er

basert på anonym juryering. I år var det totalt 143 (178) søkere med til sammen 349 (417)

verk. Av disse kom 22 (30) kunstnere og 37 (50) verk videre til 2. juryering. Den endelige

utstillingen består av 18 (21) kunstnere (inkl. en duo) med 22 (25) verk. Av disse er det 10

debutanter (2013: 9). Tall i parentes gjelder forrige år.

Produsent for den 68. Nordnorske Kunstutstilling

Uttalelser fra juryen: Naturen var (..) tydelig til stede i den innsendte kunsten og er på

mange måter et gjennomgangstema for årets utstilling. Ikke bare i form av landskapet, men

også representert i menneskets natur og vår kultur. Menneskets motstridende krefter i forhold

til seg selv og sine omgivelser vises i flere av arbeidene; det destruktive versus det

konstruktive, bruk versus forbruk. På samme tid kjent og ukjent, nært og fjernt. Juryen har

vurdert enkeltarbeider, og har ut ifra våre egne subjektive ståsteder evaluert verkenes kvalitet.

I dialogen som oppstår under utvelgelsen er det enkelte verk som åpner seg opp, utfolder seg

og blir noe mer enn bare det vi ser på overflaten. (…) Slik blir utstillingen til, vi speiler våre

egne liv og assosiasjoner – og velger ut de arbeidene som er sterke nok til å tre ut av seg selv

og tar oss med på en reise. Ingeborg Kvame

 

JURYENS PRIS

Juryens pris går i år til Yamile Calderón Bermúdez sitt verk Domestic at large. Verket er en

fotoserie presentert som en lysbildefremvisning. Calderón tar utgangspunkt i sin egen

livserfaring fra oppveksten i Columbia gjennom oppblomstringen av narkotikatrafikken.

Fotoserien viser restene etter mafiaens luksusliv, gjennom deres forlatte eiendommer

konfiskert av staten. Bildene avslører ambivalensen mellom det dekadente og luksuriøse i

kontrast med den forlatte tomheten i hjemmene. Fotografi ene tilnærmer seg et hverdagsliv og

forteller historier gjennom spor etterlatt av mennesker. Juryen ble umiddelbart fanget av

verkets høye kvalitet og formspråk. Kunstneren forteller oss en historie som vi blir stadig mer

integrert i ettersom den utvikler seg, og gjennom denne tar vi del i en hverdag som står i

kontrast til vår egen. Her har folk levd ut sin trivielle hverdag basert på en samfunnsstruktur

med en foruroligende sannhet som dirrer under overflaten. Hvilke sannheter er vi villige til å

akseptere som en del av den kulturen vi lever i?

 

Juryen har bestått av følgende fire medlemmer: Ingeborg Kvame (BKFR – Rogaland), Line

Anda Dalmar (BKFR – Rogaland), Kjetil I. Berge (NNBK – Nord-Norge) og Kristin Tårnes

(NNBK – Nord-Norge)