avtrykk_collage

ARENAOPPDRAG: AVTRYKK

Produsent: Se Kunst i Nord-Norge

 

Åpen i Harstad kunstforening 02. – 18. mai

Torsdag – Søndag 11 – 15
Entré kr. 50,-
Medlemmer og barn fri entré

Åpning fredag 02. mai kl. 19:00

Velkommen!

 

Om utstillinga

Avtrykk er et pionerprosjekt som skal bringe nyskapende samtidskunst av nyutdannede kunststudenter fra kunstakademiet i Tromsø ut på den nordnorske kunstscenen. Prosjektet skal gi gjenlyd i tre fylker samtidig! Tre parallelle kunstprosjekt skjer i samme tidsrom på tre produksjonsarenaer i de tre nordligste fylkene. Deretter skal hver av de tre utstillingene turnere i sitt fylke – for så å ende opp samlet på et sted i Nord-Norge. Det er videre muligheter for turné i nordområdene.

Om Arenaoppdrag «Avtrykk»: Prosjektet ble utlyst for kunstnere, produksjonsarenaer og mottakere av utstillingsturné våren 2013. Kunstnerne skal knytte tematikk opp til stedet som utgangspunkt. Prosjektet har en forankring i å tilføre visningsarenaen ny kompetanse. Dette gjennom utvikling av fagkompetanse, produksjonskompetanse og formidlingskompetanse i en gjensidig læringsprosess for både kunstner og produksjonsarena.

Harstad Kunstforening (Troms)Margrethe Iren Pettersen (Norge)

Prosjektet med arbeidstittel «Den levende erfaring» tar utgangspunkt i planters narrasjoner og lar dette finne vei videre inn i prosjektet. Tematisk er hun opptatt av bevegelse og forgjengelighet i tid og rom. Kombinasjonen lyd & broderi med klar parallell til tradisjon, versus teknologi er et viktig element i hennes arbeid. Margrethe Pettersen har en bachelor i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø.