Innkalling til årets årsmøte er sendt ut pr. e-post og post til alle våre medlemmer. Har du ikke fått innkallingen, vennligst ta kontakt med oss.

Årsmøte avholdes onsdag den 5. mars 2014 kl. 19.00 i lokalene til HKF i Tore Hundsgt. 5.

Årsmøtet skal behandle vanlige årsmøtesaker som årsberetning og regnskap for 2013, budsjett og aktivitetsplan for 2014, eventuelle innkomne saker og valg.

Styret oppfordrer medlemmene til å melde inn saker til årsmøtet, fristen for dette er 18. februar 2014. Årsmøteberetningen legges ut på HKF sin hjemmeside i god tid før årsmøtet!

Det trekkes en vinner av et kunstverk blant deltakerne på årsmøtet.

Enkel servering.

Velkommen!