På grunn av den pågående koronasituasjonen holder Harstad kunstforening stengt til 15. juni

Årsmøtet avholdes i våre lokaler onsdag 24. april klokka 18:00

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 5. april.

Velkommen!