Innkalling til årsmøte  i Harstad kunstforening onsdag den 4. mars 2015 kl. 19.00 i Tore Hundsgt. 5.

Saksliste:
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Valg

Velkommen!