Årsmøtet avholdes i Harstad kunstforenings lokaler i Tore Hunds gate 5, onsdag 2. mars klokken 19:00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innlevert skriftlig til styret innen 2 uker etter kunngjøring.