Per Spillings pris

Bakgrunn og hensikt

 

Per Spillings pris ble opprettet i 2010 som en honnør til initiativtakeren til etableringen av Harstad Kunstforening i 1935. Han var også kunstforeningens første formann.

Per Spilling var overrettssakfører av yrke og en aktiv motstandsmann under krigen. Han hadde sterke meninger om den tyske oppkupasjonen, og ga tydelig uttrykk for dem. I 1941 dannet han sin egen motstandsgruppe i Harstad. Det skulle bli hans bane. Gruppen var infiltrert av en tysk agent. Per Spilling ble tatt av okkupasjonsmakten, dømt til døden og skutt i 1942.

Hensikten med prisen er å stimulere utvikling av talenter innen ulike kunstformer i Harstadregionen.
[divider]

Prisen

 

Prisen blir som hovedregel delt ut årlig. Prisen består av et trykk av Are Andreassen, laget spesielt for denne prisen, samt et beløp som p.t. utgjør kroner 10.000. Beløpet disponeres fritt etter prisvinnerens ønske.
[divider]

Hvem kan få prisen

 

Per Spillings pris skal gis til en person som utmerker seg med et kunstnerisk uttrykk preget av originalitet og dristighet – uavhengig av kunstnerisk sjanger. Prisen kan tildeles både unge talenter og etablerte kunstnere fra regionen.  Prisen deles ut under Juleutstillinga.

 

Tidligere vinnere

Vinner 2015:  Lena Bergstad
Vinner 2014
:  Bjørg-Elise  Trudvang-Amundsen Tuppen
Vinner 2013:  Ingeborg Annie Lindahl
Vinner 2012:  Harriet Hansen
Vinner 2011:  Hilde Angel Danielsen
Vinner 2010:  Janne Juvi Rasmussen
[divider]

Bedømmelseskomité

 

Prisen deles ut av en komité bestående av tre personer som oppnevnes av styret i Harstad Kunstforening, for tre år av gangen.  Aktuelle pris – kandidater vurderes av komiteen på eget selvstendig grunnlag, eller på bakgrunn av forslag fra medlemmer av Harstad Kunstforening.

Prisen ble etablert i forbindelse med foreningens 75 års jubileum.
[divider]

Bidragsytere

 

Harstad Sparebank
Advokatfirmaet FINN AS
Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS
Advokatfirmaet Ovesen AS
Advokatfirmaet Iversen og Backstrøm Iversen AS
Harstad Kunstforening