Leie av lokalet

Det er fullt mulig å leie våre lokaler til selskaper eller andre tilstelninger.

Vennligst les og fyll ut vår Utleieinstruks for å leie lokalet. Utfylt skjema sendes til vår nestleder.

Priser:

Ukedag     750,-   pr. dag
Helg            1500,- pr.dag

Harstad Kunstforening sender faktura i etterkant.

Ved behov for hjelp eller ved spørsmål, kontakt nestleder.

 

Utleieinstruks for leietakere av Harstad Kunstforening

Oppdatert 20.11-12

  1. Utleienøkkel hentes og leveres på Grand hotell.
  2. Leietaker plikter å klargjøre og vaske ned alle rom som er benyttet i lokalet.
  3. Alt kjøkkenutstyr skal vaskes og sttes på merket plass.
  4. Alt søppel skal fjernes/tas med.
  5. Utvendig skal det ryddes og flagg tas inn.
  6. Låse alle dører og lukke alle vinduer.
  7. Røyking forbudt!
  8. Vise hensyn i forhold til naboer, det skal være stille kl.23.00
  9. Leietaker er ansvarlig for at alt utstyr eller inventar som kommer bort, erstattes!

(Leietakere har ikke adgang til verksteder og kontor)

Alle overnevnte punkter skal være utført innen leietaker forlater lokalet. Det faktureres kr.1000 ekstra for manglende renhold, samt 1000 kr for brudd på røykeforbudet!

Utleietid er fra kl.15.00 til 15.00 neste dag.

Leietaker må være fylt 25 år.

 

Priser:

Ukedag kr. 750 pr. dag
Helg kr.1500 pr.dag

Harstad Kunstforening sender faktura i etterkant.

 

Avtalt leiepris…………………….Avtalt leiedato………………….Type arrangement……………………………..

 

Leietakers navn og fødselsdato…………………………………………………………

 

Adresse…………………………………………………………………………………………

 

Telefonnummer……………………………………