Årsmøtet avholdes i våre lokaler onsdag 17. april klokka 19:00

Årsmøtesaker kommer…